Płonka

Płonka pochodzi od dzikiej jabłoni, inaczej zwana jabłoń płonka lub leśna. Nieprzypadkowo
wybrałam ją na mój nick, sama mieszkam w micro wioseczce Podleśna pod Warmińskim
lasem wśród łąk, bagien, odpoczywających pól oraz mojego zwierzęcego stada – psa, kotów,
kur oraz mikroświnki Bobka. Na co dzień uprawiam wonne spacery
degustacyjno–poznawcze, dzięki którym badam tajniki sztuki zielarskiej. Zagłębiam się w
symbolikę i tradycyjne zastosowanie roślin a swoją wiedzą dzielę się na warsztatach czy
spacerach botanicznych. Tworzę unikalne kompozycje utlenianych, dziko rosnących roślin
oraz mieszanki wonnych kadzideł. Natura daje nieskończone rozwiązania więc nigdy nie
można być pewnym, co przyniesie za chwilę Płonka.

Płonka to:
Warsztaty dzikiej kuchni
Spacery botaniczne
Warsztaty dzikiej kosmetyki
Roślinne i drzewne kadzidła
Mieszanki utlenianych chwastów
Spotkania z Bobkiem mikroświnką
Ogniokuchnia – pokazowa kuchnia na żywym ogniu